Zboží v akci - dárkové a slevové kupóny

Zboží v akci – informace ke kampani

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Společnost M-Style distributor s.r.o., IČ 29276713, DIČ CZ29276713, sídlem Praha, Spojovací 182/11 Praha 9 - Vysočany 190 00 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  Oddíl C a  vložka 329328 , (dále jen „M-Style“) organizuje v termínu od 16:00 hodin dne 28. 12. 2018  do odvolání (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Povánoční výprodej“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.m-style.cz.
V rámci Kampaně M-Style nabízí vybrané zboží za nejlepší ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.
Aktuální sortiment zboží nabízeného v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce www.m-style.cz.

DEFINICE

M-Style v Kampani používá termín „dostupnost“, který stanoví, které zboží je v Kampani a kdy stane dostupným, tj. kdy si jej zákazník bude moci objednat za cenu stanovenou v Kampani, přičemž zákazník bere na vědomí, že M-Style má na skladu pouze určený počet předmětného zboží a že zákazník může v Kampani získat pouze jeden (1) kus konkrétního zvýhodněného zboží, přičemž rozhodujícím je, aby potvrdil objednávku daného zboží, dokud má M-Style zboží na skladu.
M-Style podotýká, že slevy v Kampani kalkuluje z cen zboží, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem, které považuje za běžné.
   
OBJEDNÁVKA
Při objednávání zboží nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami M-Style a těmito podmínkami Kampaně.
Zboží v Kampani lze zakoupit nejdříve při ukončení odpočtu času před začátkem prodeje daného artiklu.
Poskytnutí slevy, resp. zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může M-Style poskytovat.
Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku zboží nabízeného v Kampani nedokončí do deseti (10) minut od vložení zboží do košíku, pak je objednávka automaticky stornována.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
M-Style nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet.
M-Style prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
M-Style si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

ZBOŽÍ VE SLEVĚ / AKCI
Slevové kupóny nelze uplatnit na akční zboží, které je již ve slevě. Slevy se nedají sčítat.
Dárkové poukazy lze uplatnit na veškeré zboží v eshopu včetně akčního

Podmínky použití dárkového kuponu:

  1. Hodnota uvedená na přední straně kuponu bude odečtena z ceny nákupu.
  2. Kupon není směnitelný za peníze, kupon nelze rozměnit, hodnotu kuponu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
  3. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový kupon vám může být v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo oprávněné reklamace vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového kuponu nebo vytvořením kreditu pro nákup jiného zboží.
  4. Kupon je platný 1 rok od nákupu.
  5. Kuponem lze uhradit pouze nákup v e-shopu M-Style.cz nebo v kamenné prodejně M-Style na adrese Spojovací 182/11 Praha 9 190 00
  6. Pro získání podrobných informací k uplatnění kuponu, v případě dalších dotazů nebo potíží s aktivací kuponu navštivte naše internetové stránky na adrese www.m-style.cz nebo se zastavte se osobně v našem kamenném obchodě. Informovat se můžete také na našem emailu info@m-style.cz nebo na telefonu tel: 606 415 315
  7. Kód kuponu je jednorázový a po jeho použití se stává neplatným.
  8. Nákup se řídí platnými Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem společnosti M-Style distributor s.r.o.
  9. Kupon nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty nebo poškození jež by zamezilo použití kódu kuponu.
  10. Kupující není oprávněn kupon dále přeprodávat třetím osobám. V případě, že tak i přes tento zákaz učiní, je plně odpovědný za případné škody, které třetím osobám vzniknou.
V Praze, dne 22. 10. 2020